در دیدار و گفتگوی جناب آقای یعقوب قاسمی مدیر” عامل شرکت گردشگری ایران مرکز با جناب آقای Rasim Ljajić  معاون نخست وزیر و وزیر تجارت خارجی و گردشکری و ارتباطات صربستان ” و به همراهی نمایندگان وزارت خارجه صربستان ، ایجاد و توسعه روابط گردشگری دوجانبه فیمابین ایران و صربستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تفاهم نامه همکاری در این خصوص منعقد گردید.

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

پاک کردن ارسال دیدگاه