دیدار با مشاور رئیس جمهور و سفیر جمهوری اسلامی ایران در کرواسی ، جناب آقای صادق برای پیشبرد اهداف گردشگری بین دو کشور