پس از برگزاری جلسات کارشناسی و برقراری اولین پرواز رسمی و مراسم افتتاحیه نوروزی در کاخ ریاست جمهوری صربستان با حضور مسافران و معاون نخست وزیر صربستان در ایام نوروز توسعه گردشگری فیمابین ایران و جمهوری صربستان کلید خورد.

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

پاک کردن ارسال دیدگاه