دیدار رستم مینی خانوو، رئیس جمهور تاتارستان با دکتر یعقوب قاسمی مدیرعامل شرکت توریستی ایران مرکز

دیدار رستم مینی خانوو، رئیس جمهور تاتارستان با دکتر یعقوب قاسمی مدیرعامل شرکت توریستی ایران مرکز به گزارش خبرگزاری سرویس خبری ریاست جمهوری تاتارستان این دیدار در خانه دولت تاتارستان روی داد، در این دیدار دو طرف، در خصوص گسترش همکاری های دو جانبه به بحث و تبادل نظر نشستند. در این نشست، رستم مینی…