بورودینو پانوراما

پس از نبرد فاسد و بی نتیجه در بورودینو در آگوست سال ۱۸۱۲ ، مدافعان مسکو به دنبال تعقیب و پیگیری ارتش ناپلئون عقب نشینی کردند. امروزه در طول این مسیر یک موزه به این نبرد اختصاص داده شده است. یک غرفه با یک نقاشی ۳۶۰ درجه ای بسیار بزرگ از نبرد بورودینو که محور…