گروه مسافرتی ایران مرکز در یک نگاه

تعداد کارمندان

تعداد شعب

گواهینامه ها

تعداد تورهای خارجی برگزار شده

تعداد تورهای داخلی برگزار شده

درصد ظرفیت تکمیل شده تورهای خارجی

تور صربستان 90%
تور بلغارستان 78%
تور سوچی 75%
تور مسکو سنت پترزبورگ 86%
تور کرواسی 56%
از طریق پرسشنامه زیر ، مشخصات خود را برای ما ارسال کنید

نام و نام خانوادگی (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی (الزامی)

تلفن همراه (الزامی)

موقعیت های شغلی مورد نظر
منشیبازاریابمدیر فنیطراح گرافیککانتر داخلیکانتر خارجی

سوابق تحصیلی و آموزشی

سوابق شغلی

لطفا به صورت مختصر در مورد مهارتها و برنامه های خود برای موقعیت شغلی درخواستی توضیح دهید

من با زدن این تیک تایید می نمایم که تمامی اطلاعات مندرج در این فرم کامل ، دقیق و واقعی می باشد.