گالری کشورهای اروپایی و آمریکایی هنر قرن ۱۹ و ۲۰

نمایشگاه تجهیزات نظامی جنگ جهانی دوم

موزه تجربیات علمی

خانه موزه ی داستایوفسکی

نمایشگاه صندوق الماس

موزه تاریخ معاصر

موزه چخوف

سنگر وپناهگاه زیر زمینی شماره ۴۲ – موزه ی جنگ سرد

موزه اسلحه خانه

بورودینو پانوراما